لیمیت پروانه ای-مگنتیک سوییچ یاشار لیفت

21962
 09016660040
موجود
دست کامل چهارتایی
مگنتیک سوییچ یاشار لیفت بدون سر وصدا
اولین میکرو سوییچ مگنتیک
با قابلیت 2 کنتاکت مجزا از هم
الکان با یک کنتاکت کم صدا
دارا ی 4کنتاکت وبه ازای دوکنتاکت جدا میباشد باقابلیت همزمانی در وصل وقطع
یک سوییچ باقابلیت یک کنتاکت همانند یک کلید یک پل

 

مشخصات فنی

لیمیت پروانه ای-مگنتیک سوییچ یاشار لیفت

    نظرات کاربران
    ارسال نظر