کوپل آسانسور
  • آسانسور های mrl

    آسانسور های mrl

    این آسانسور های جدید مزایای بیشماری دارد که به مهمترین آنها اشاره می شود:دسترسی آسان نصاب به همه تجهیزات به دلیل در دسترس بودن همه در داخل چاه آسانسور.(تصور کنید برای تنظیم لول کابین آسانسور، اگر نصاب دست تنها باشد، چند بار این مسیر پر پیچ و خم را طی کند)،عدم نیاز به موتورخانه،فرایند نصب سریع آسانسور،سازگاری با محیط زیست،کم حجم بودن قطعات و لوازم،کاهش هزینه های ساخت و ساز ساختمان،انجام سرویس راحت