روغن سیم بکسل آسانسور فاخر مدل وازلینی حجم 400 میلی لیتر

فاجر
170000تماس بگیرید
موجود
  • __SepehrSimpleProduct__
روغن سیم بکسل آسانسور فاخر مدل وازلینی بدون ایجاد سرخوردگی روغنی مناسب جهت روغن کاری سیم بکسل های آسانسور کششی می باشد . در آسانسورهای کششی کابین آسانسور به رشته های سیم بکسل متصل هستند و نگهداری و رسیدگی به سیم بکسل های آسانسور امری مهم در ایمنی آسانسور محسوب میشود . روغن سیم بکسل وازلینی فاخر روغن مخصوص برای روغن کاری سیم بکسل آسانسور می باشد

موتور جم ایتالیا 5.5

روغن سیم بکسل آسانسور فاخر مدل وازلینی بدون ایجاد سرخوردگی روغنی مناسب جهت روغن کاری سیم بکسل های آسانسور کششی می باشد . در آسانسورهای کششی کابین آسانسور به رشته های سیم بکسل متصل هستند و نگهداری و رسیدگی به سیم بکسل های آسانسور امری مهم در ایمنی آسانسور محسوب میشود . روغن سیم بکسل وازلینی فاخر روغن مخصوص برای روغن کاری سیم بکسل آسانسور می باشد
مشخصات فنی

روغن سیم بکسل آسانسور فاخر مدل وازلینی حجم 400 میلی لیتر

    نظرات کاربران
    ارسال نظر