بست تراول کابل یاشار

27185
موجود
با قابلیت عبور تا 28 رشته
بدون ایجاد قطع شدگی در تراول کابل
تهیه شده از مواد بسیار مرغوب

موتور جم ایتالیا 5.5

مشخصات فنی

بست تراول کابل یاشار

    نظرات کاربران
    ارسال نظر