پاراشوت طرح ویتور اورامان

22987
اورامان
موجود
پاراشوت طرح ویتور اورامان دارای استاندارد
1300 کیلو گرم 6 نفره

موتور جم ایتالیا 5.5

مشخصات فنی

پاراشوت طرح ویتور اورامان

    نظرات کاربران
    ارسال نظر