تراول کابل 24 رشته دت وایلر اصل

FL – PVC
21505
Datwyler
موجود
کابل دات وایلر DAT WYLER از معروفترین و در عین حال مرغوبترین نوع کابل های فرمان آسانسور بوده و منتخب شرکتهای بزرگی همچون شیندلر سوییس می باشد. این کابل در انواع مختلف FLAT TYPE , جهت آسانسور ساختمان های کوتاه و متوسط ارتفاع و FLOWER TYPE جهت ساختمان های مرتفع و نوع بکسل دار جهت آسانسور برج های مرتفع طراحی و ساخته شده است .

موتور جم ایتالیا 5.5

 

Cross Sectional Area
(n×mm²)

Conductor Stranding
(mm²)

Overall Dimensions
(mm2mm)

Copper
Content (kg/100 m)
Weight approx
(kg/100 m)
24G 0.75 24×0.20 65.6×4.3  15.7 49.6
مشخصات فنی

تراول کابل 24 رشته دت وایلر اصل

    نظرات کاربران
    ارسال نظر