مقالات و گواهینامه ها
گواهینامه بهران آسانسور

گواهینامه بهران آسانسور

گواهینامه استاندارد بهران آسانسور
گواهینامه آسان شایان

گواهینامه آسان شایان

گواهینامه آسان شایان
گواهینامه های پرشیا

گواهینامه های پرشیا

گواهی نامه های پرشیا آبادگران نامور
گواهینامه یاران

گواهینامه یاران

گواهینامه یاران
تفاوت فوتوسل نقطه ای با پرده ای کابین آسانسور

تفاوت فوتوسل نقطه ای با پرده ای کابین آسانسور

فتوسل های پرده ای بصورت تمام قد بسته شده و مسافر از هر جای درب که وارد کابین آسانسور شود این سنسور های پرده ای عمل میکنند و نمی گذارند تا درب کابین آسانسور بسته شود بدین صورت مسافر براحتی وارد کابین آسانسور می شود ولی فوتوسل نقطه ای فقط به یک نقطه از درب (معمولاً از وسط به پایین درب) بسته می شود و فقط یک نقطه از درب را پوشش میدهد.